Tag Archives: Woonfunctie

De indeling in gebruiksfuncties is vrij aan de aanvrager van de bouwvergunning. Houd er rekening mee dat de indeling in gebruiksfuncties ook voor andere aspecten, zoals ventilatie en brand, invloed kan hebben op de te treffen maatregelen. Gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties […]

Er wordt vanuit gegaan dat er tussen verschillende woonfuncties geen transmissieverlies optreedt. Dat betekent dat de scheidings- wanden tussen twee woonfuncties niet in de EPC berekening opgenomen hoeven te worden. Bij de transmissiegegevens worden alleen die scheidingsvlakken opgegeven waarover daadwerkelijk transmissieverlies plaatsvindt.

Bij de studie naar vereenvoudigingsopties voor de energieprestatienormen was gebleken dat door de berekeningsvoorschriften in NEN 2916 en NEN 5128 een woning met een kleine praktijkruimte altijd zowel een berekening volgens NEN 5128 als een berekening volgens NEN 2916 vergde, terwijl het werkelijk gebruik van zo’n gebouw zich vooral als woning laat karakteriseren. Met ingang […]

De energieprestatie van een woning dient te allen tijde aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen (EPC < 0.4). Er mag dus bij afzonderlijke woningen geen middeling plaatsvinden. Indien daarbij een gelijksoortige woning met een bepaalde oriëntatie een ongunstiger EPC oplevert, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om te voldoen

Het verschil tussen een woonfunctie en een woongebouw zit in de gemeenschappelijke verkeersroute. Er is sprake van een woongebouw als er twee of meer woonfuncties zijn gelegen, die zijn aangewezen op één of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. Een gemeenschappelijke verkeersroute is bijvoorbeeld een gemeenschappelijk trappenhuis of gemeenschappelijke entree. Woonfuncties die in een woongebouw gelegen zijn, mogen […]