Tag Archives: ventilatie

Toepassing van een traditioneel ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en een mechanisch afvoersysteem, zonder aanvullende maatregelen, resulteert per definitie in een slechtere EPC. Dit heeft te maken met de grote warmteverliezen door de benodigde opwarming van de binnenkomende ventilatielucht (met buitentem- peratuur) en het ontbreken van een vorm van warmteterugwinning op de afgevoerde warme lucht. Het […]

Het aantal rekenzones waarin een gebouw moet worden ingedeeld, is afhankelijk van het klimatiseringssysteem (wijze van verwarmen en koelen), het ventilatiesysteem, de binnentemperatuur en de minimaal vereiste ventilatiecapaciteit. Binnen één rekenzone wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Er is niet meer dan één klimatiseringssysteem. In meer dan 80% van de verblijfsgebieden binnen een rekenzone is […]