Tag Archives: u-waarde

Voor niet-thermisch isolerende deuren zonder lichtdoorlatende delen geldt als rekenwaarde: U = 3.4 W/m2K. Met ingang van het Bouwbesluit 2012 is het niet meer toegestaan om een ongeïsoleerde deur toe te passen. Voor thermisch isolerende deuren: U = 2.0 W/m2K. Een thermisch isolerende deur moet van hout of kunststof zijn, zonder lichtdoorla- tende delen. Er […]

Nee, het is niet toegestaan de transmissiegegevens van ramen op deze wijze in te voeren. De randeffecten worden door deze manier van invoeren niet meegenomen. Het effect hiervan op de U-waarde is niet direct te bepalen, want dit is afhankelijk van de verhouding van de oppervlakken van glas en kozijn en het type afstandshouder.

Nee, de waarde van 2.4 W/m2K voor Ufr is een forfaitaire waarde voor kozijnen van hout of kunststof. Het is toegestaan om een andere waarde voor Ufr te hanteren. Afwijkende waarden dienen daarbij te worden aangetoond op basis van het gelijkwaardigheids- principe. Op basis van de NEN-EN-ISO-10077-1/2 is het mogelijk een lagere U-waarde aan te […]

Wanneer voor de lineaire koudebruggen wordt gerekend volgens de forfaitaire methode, dan dient de perimeter P en de hoogte van de kruipruimte ingevoerd te worden. De perimeter P is de lengte van de omtrek van de begane grondvloer boven de kruipruimte/grond voorzover deze grenst aan de buitenlucht, ook wanneer sprake is van zogenaamde oplegnokken. Wanneer […]