Tag Archives: rendement

Deze vraag heeft te maken met het systeemrendement van de ruimteverwarming. ‘Het systeemrendement geeft de verhouding tussen de door de opwekkingsinstallatie aan het systeem afgegeven (bruto) warmte en door het systeem afgegeven nuttige warmte.’ Het systeemrendement omvat de invloed van overtollige warmteaf- gifte, zoals die bijvoorbeeld kan optreden door een niet op de vraag afgestelde […]

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Het is niet zondermeer toegestaan gelijkwaardigheidsverklaringen te ‘stapelen’. Bij het gebruik van meerdere kwaliteitsverklaringen dienen in eerste instantie de kwaliteitsverklaringen gebruikt te worden die direct in de norm in te voeren zijn (bijvoorbeeld de kwaliteitsverklaringen met een verbeterd rendement), vervolgens kunnen dan de kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen via eventuele herbereking meegenomen worden in de berekeningen. Opgemerkt wordt […]