Tag Archives: NEN7120

In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen als opwekkingstoestel voor koeling. Je kan dit invoeren als een HT/ LT-koeling met twee toestellen: preferent toestel Koude-opslag/ Bodemkoeling en niet-preferent toestel Compressiekoelmachine (de warmtepomp is feitelijk een compressiekoelmachine) met hun bijbehorende vermogens. Voor de hulpenergie kan gehanteerd worden dat de Koudeopwekker ook gebruikt […]

Toepassing van douchewater-warmteterugwinning leidt in de regel tot een forse reductie op de EPC. In woningen en woongebouwen kan een douchewaterwarmteterugwinunit (DWTW) worden toegepast, waarbij warmte van het douchewater wordt gebruikt om water te verwarmen voor gebruik aan de koude poort van de mengkraan van de douche en/of de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding. […]

Voor het opwekkingsrendement van een houtpallet /biomassa gestookte verwarmingsinstallatie is geen waarde opgenomen in tabel 14.11 van NEN 7120. Ook wordt er in de NEN 7120 niet verwezen naar een norm om het rendement voor een houtpallet/biomassa gestookte verwarmingsinstallatie te bepalen, het is dus niet mogelijk een kwaliteitsverklaring op te stellen. Afwijkende waarden kunnen alleen […]

Volgens de definitie in de NEN 7120 kan een rekenzone ‘begane grondvloer’ bij HSB in combinatie met een begane grondvloer van beton voor de thermische capaciteit als bouwtype gemengd licht beschouwd worden. Bij HSB in combinatie met lichte verdiepings- vloeren dient de verdieping als bouwtype volledig houtskeletbouw beschouwd te worden.

Onder infiltratie wordt de lucht verstaan die onbedoeld via naden en kieren in de schil van een gebouw naar binnen stroomt. De grootte van de luchthoeveelheid die door middel van infiltratie een gebouw binnenkomt is afhankelijk van: de hoofdafmetingen van het gebouw: bijvoorbeeld hoe hoger het gebouw, hoe hoger de winddruk op de gevel, hoe […]

Bij de bepaling van de koelbehoefte conform hoofdstuk 12 van de norm NEN 7120 wordt bij benuttingsfactor voor warmteverlies ten behoeve van de koudebehoefteberekening ook gekeken naar de warmtebalansverhouding voor de koudebehoefteberekening en die is via de tijdsconstante weer afhankelijk van de effectieve thermische capaciteit. Voor het meenemen van de thermische capaciteit bestaan twee methoden, […]

Het verhogen van de warmteweerstand van de begane grondvloer heeft inderdaad een gering effect op de EPC. Dit komt omdat in de norm de totale warmteweerstand/ warmtedoorgangscoëfficiënt van de begane grondvloer wordt bepaald door de warmteweerstand van de begane grondvloer en een grondpakket van 10 m (en eventueel de kruipruimte). De formules staan echter niet […]