Tag Archives: gelijkwaardigheid

Voor het opwekkingsrendement van een houtpallet /biomassa gestookte verwarmingsinstallatie is geen waarde opgenomen in tabel 14.11 van NEN 7120. Ook wordt er in de NEN 7120 niet verwezen naar een norm om het rendement voor een houtpallet/biomassa gestookte verwarmingsinstallatie te bepalen, het is dus niet mogelijk een kwaliteitsverklaring op te stellen. Afwijkende waarden kunnen alleen […]

De energieprestatie van een woning dient te allen tijde aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen (EPC < 0.4). Er mag dus bij afzonderlijke woningen geen middeling plaatsvinden. Indien daarbij een gelijksoortige woning met een bepaalde oriëntatie een ongunstiger EPC oplevert, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om te voldoen

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Het is niet zondermeer toegestaan gelijkwaardigheidsverklaringen te ‘stapelen’. Bij het gebruik van meerdere kwaliteitsverklaringen dienen in eerste instantie de kwaliteitsverklaringen gebruikt te worden die direct in de norm in te voeren zijn (bijvoorbeeld de kwaliteitsverklaringen met een verbeterd rendement), vervolgens kunnen dan de kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen via eventuele herbereking meegenomen worden in de berekeningen. Opgemerkt wordt […]