Tag Archives: gebruikfuncties

Logiesfuncties, niet gelegen in een logiesgebouw moeten met de bepalingen voor woningbouw in de energieprestatienorm doorgerekend worden. Het verschil tussen een logiesfunctie en een woonfunctie is echter de EPC-eis. Voor woonfuncties geldt dat de EPC maximaal 0.6 mag zijn, voor logiesfuncties ligt deze grens bij 1.4. Voor een gebouw bestaande uit meerdere gebruiksfuncties (woningbouw en […]

De indeling in gebruiksfuncties is vrij aan de aanvrager van de bouwvergunning. Houd er rekening mee dat de indeling in gebruiksfuncties ook voor andere aspecten, zoals ventilatie en brand, invloed kan hebben op de te treffen maatregelen. Gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties […]