Tag Archives: forfaitaire methode

Wanneer voor de lineaire koudebruggen wordt gerekend volgens de forfaitaire methode, dan dient de perimeter P en de hoogte van de kruipruimte ingevoerd te worden. De perimeter P is de lengte van de omtrek van de begane grondvloer boven de kruipruimte/grond voorzover deze grenst aan de buitenlucht, ook wanneer sprake is van zogenaamde oplegnokken. Wanneer […]

Voor de psi-waarden kan worden uitgegaan van:   Forfaitaire details In hoofdstuk 8 van de NPR 2068:2002 worden de lineaire warmte- doorgangscoëfficiënten voor verschillende forfaitaire details gegeven. U kiest de categorie (gevel, dak of diversen) en het type detail waarna de psi waarden af te lezen zijn. SBR referentiedetails of eigen details De psi-waarden worden […]

Onder lineaire koudebruggen verstaan we alle aansluitingen in de uitwendige scheidingsconstructie. Bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn op het metselwerk, de aansluiting van twee gevels op elkaar, de aansluiting van het dak op de gevel, etc.   De invloed van warmteverlies via lineaire koudebruggen kan op twee verschillende manieren in de berekening worden meegeno- men. […]

In dat geval zal gebruik gemaakt moeten worden van de forfaitaire methode die door de norm wordt gegeven voor bijvoorbeeld ventilatie en verlichting, of moeten de randvoorwaarden worden gesteld die bij de verdere inrichting worden meegenomen. Overigens geldt dat altijd voldaan moet worden aan de EPC-eis, ook na eventuele wijzigingen in de toekomst. Bij een […]

De modellering van de trappenhuizen hangt af van het feit of deze wel of niet binnen de thermische schil van het gebouw liggen. Indien het trappenhuis binnen de thermische schil ligt, is dit onderdeel van de EPC-berekening van het gebouw. Indien de entreehal buiten de thermische schil is geplaatst kan deze als AOR worden beschouwd. […]