Tag Archives: EPG

Zonnecellen of fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) zetten opvallend (zon)licht door middel van een fysisch proces om in elektriciteit. Er besaan drie typen zonnecellen: amorfe, monokristallijne en multikristallijne silicium zonnecellen. Zonnecellen van multikris- tallijn worden het meest toegepast, deze zijn goedkoper en eenvoudiger te maken dan zonnecellen van monokristallijn. Het rendement van deze cellen is in het […]

Opgemerkt wordt dat door de herstructurering van de norm vindt de omrekening naar primaire energie pas aan het eind van de berekening plaats, na optelling van het energiegebruik per energiedrager (gas, olie, elektriciteit enz.). In alle vergelijkingen waarin elektriciteitsgebruik van bepaalde voorzieningen (pompen, ventilatoren, mechanische koelsystemen, warmtepompen) wordt berekend, zijn de uitkomsten in het desbetreffende […]

In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen als opwekkingstoestel voor koeling. Je kan dit invoeren als een HT/ LT-koeling met twee toestellen: preferent toestel Koude-opslag/ Bodemkoeling en niet-preferent toestel Compressiekoelmachine (de warmtepomp is feitelijk een compressiekoelmachine) met hun bijbehorende vermogens. Voor de hulpenergie kan gehanteerd worden dat de Koudeopwekker ook gebruikt […]

Zongeoriënteerd ontwerpen loont nog steeds. Voor de EPC is een noord-zuid oriëntatie met de woonkamer op het zuiden het meest gunstig. Voorwaarde is wel dat er aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat in de zomerperiode.   In een woning met veel glas op het zuiden kan de zonnewarmte ’s winters een behoorlijke besparing opleveren op […]

Door de aanscherping van de energieprestatie-eisen worden beter geïsoleerde gebouwen gebouwd, waardoor de kans op oververhit- ting toeneemt. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het achteraf installeren van airco-installaties, waardoor het energiever- bruik zal stijgen. Het te verwachten extra energieverbruik is in de nieuwe norm opgenomen in de energiepost ‘zomercomfort’. Doel hiervan is […]