Tag Archives: Energielabel

Indien er sprake is 1 verwarmingstoestel, dan wordt in berekening zelf het nominale vermogen bepaald. In utiliteit kan het voorko- men dat bijvoorbeeld op de eerste verdieping van een rekenzone andere afgifterendementen gelden dan op de overige verdiepingen. Dan wordt per verdieping het afgifterendement bepaald, waarna het gemiddelde over de verdiepingen wordt bepaald.   Indien […]

De fabrikant heeft een rendement op onderwaarde opgegeven. Het rendement op onderwaarde, waarbij ook de warmte van de rookgasafvoer wordt meegenomen, voor een HR 107 ketel is 108%. In de energieprestatienorm wordt gerekend met rendementen op bovenwaarde. Deze hebben voor CV-ketels altijd een waarde kleiner dan 1.0.

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Nee, dat kan (nog) niet. De energielabels/energieprestatiecertificaten hebben op dit moment nog betrekking op de energiezuinigheid in de bestaande bouw. Status nieuwbouw NEN 7120 vervangt de huidige normen NEN 2916 Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode en NEN 5128 Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode. Status bestaande bouw Op termijn zal NEN 7120 de bepalingsmethoden […]