Tag Archives: Cepc

Een bijkomend effect van wijzigingen is dat de uitkomst van de berekening met een nieuwe bepalingsmethode af kan wijken van de uitkomst die met de voorgangers van deze norm (NEN 2916 en NEN 5128) zou zijn verkregen. In het algemeen is dan ook een correctiefactor nodig om de aansluiting op EPC-waarden te behouden die met […]