Tag Archives: 2012

Voor niet-thermisch isolerende deuren zonder lichtdoorlatende delen geldt als rekenwaarde: U = 3.4 W/m2K. Met ingang van het Bouwbesluit 2012 is het niet meer toegestaan om een ongeïsoleerde deur toe te passen. Voor thermisch isolerende deuren: U = 2.0 W/m2K. Een thermisch isolerende deur moet van hout of kunststof zijn, zonder lichtdoorla- tende delen. Er […]

De voorschriften in NEN 7120:2011 incl. correctieblad C2:2011, paragraaf 6.5 zijn voorschriften die moeten worden uitgevoerd nadat alle voorgaande stappen zijn doorlopen. De veronderstelling dat er een ‘EPC-vrijstelling’ zou bestaan voor ondergeschikte verwarmde gebruiksfuncties is niet juist. Zowel onder het regime van NEN 2916 als van NEN 7120 en zowel onder BB2003 en BB2012 geldt […]

Per 1 juli 2012 is de nieuwe NEN 7120:2011 inclusief wijzigingsblad C2:2011 van kracht geworden. De EPC-eisen zijn echter niet aangescherpt. Sinds 1 januari 2009 gelden de volgende EPC-eisen voor utiliteitsbouw: In het Bouwbesluit is klinisch/niet-klinisch inmiddels vervangen door gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten/ andere gezondheidszorgfunctie.  

De energieprestatie van een woning dient te allen tijde aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen (EPC < 0.4). Er mag dus bij afzonderlijke woningen geen middeling plaatsvinden. Indien daarbij een gelijksoortige woning met een bepaalde oriëntatie een ongunstiger EPC oplevert, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om te voldoen

Volgens artikel 5.2 van het Bouwbesluit bedraagt de EPC-eis van een verwarmde logiesfunctie, die niet in een logiesgebouw is gelegen, 1.4. De EPC dient berekend te worden met de energieprestatienorm (NEN 7120) volgens de methode voor woningbouw. In plaats van een EPC-eis van 0.6 zoals deze voor woningen/woongebouwen geldt, geldt dat de vakantiewoning voldoet als […]

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Het programma EPCheck is ontwikkeld om automatisch EPCberekeningen te kunnen controleren. De berekening wordt nagelopen op een groot aantal punten en wordt met name gecontroleerd op consistentie en eenduidigheid van de invoer. Gemeenten kunnen EPCheck gebruiken om ingediende berekeningen te controleren, maar ook voor rekenaars is EPCheck een handig hulpmiddel om te controleren of de […]

  • 1
  • 2